Timovi

Brand marketing
Više o timu
Digitalni marketing
Više o timu
Financije i računovodstvo
Više o timu
Ljudski resursi
Više o timu
Odjel administracije
Više o timu
Odjel bookmaker-a
Više o timu
Odjel prodaje
Više o timu
Odjel tehničke i telefonske podrške
Više o timu
Odjel upravljanja projektima
Više o timu
Poslovna analiza
Više o timu
Pravni odjel i odjel usklađenosti
Više o timu
Produktni odjel
Više o timu
Upravljanje podatcima
Više o timu